Ngày 10/6: Lịch cắt điện 5 tỉnh miền Bắc, Nghệ An mất điện diện rộng

Theo lịch cắt điện từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhiều khu vực ở các tỉnh thành bị mất điện trong ngày 10/6. Trong đó, tỉnh Nghệ An mất điện diện rộng.

1. Lịch cắt điện ở Quảng Ninh:

Điện Lực Ba Chẽ

12:00 – 17:00: Thôn Bằng Lau, Cái Gian, Sơn Hải, Nam Kim, Nước Đừng, Làng Mới xã Nam Sơn

Điện lực TP. Cẩm Phả

Một số khu vực ở TP. Cẩm Phả bị cắt điện trong các khung giờ: 00:30 – 06:30, 09:00 – 16:00, 09:30 – 16:30, 12:00 – 19:00, 13:00 – 20:00, 13:30 – 20:30, 14:30 – 21:30

Điện Lực thị xã Đông Triều

00:30 – 04:30: Phường Kim Sơn

09:30 – 14:30: Xã An Sinh, xã Tân Việt; thôn Xuân Bình, xã Bình Khê; phường Đức Chính, phường Hồng Phong, xã Thủy An, xã Bình Dương, xã Nguyễn Huệ, xã Bình Khê, xã Tràng Lương; thôn Tràng Bảng xã Tràng An

14:30 – 19:30: Phường Mạo Khê, phường Kim Sơn

21:00 – 02:00 (ngày 11/6): Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Yên Đức, Hoàng Quế, Hưng Đạo, xã Việt Dân, phường Đông Triều

Điện lực TP. Hạ Long

00:30 – 04:30: Khu vực xã Đồng Sơn, Quảng La, Tân Dân, khu vực phường Hà Khẩu, khu vực phường Giếng Đáy

06:30 – 11:30: Phường Hồng Hải

08:00 – 13:00: TBA nhà máy dầu – khu công nghiệp Cái Lân

09:30 – 14:30: TBA nhà máy dầu – khu công nghiệp Cái Lân

2. Lịch cắt điện ở Nghệ An:

Điện lực thị xã Cửa Lò

04:00 – 08:00: Xã Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Đức, Hưng Lộc

06:00 – 10:00: Xã Phúc Thọ, Nghi Xuân

08:00 – 14:00: Khu CN Nam Cấm

09:00 – 15:00: Phường Nghi Hải, Nghi Hoà

13:00 – 16:00: Xã Nghi Khánh

15:00 – 18:00: Xã Nghi Thái, xã Nghi Phong

18:00 – 22:00: Phường Nghi Thu, Nghi Hương; xã Nghi Thạch, Nghi Xuân

18:00 – 23:59: Khu CN Nam Cấm

Điện lực Diễn Châu

05:30 – 20:00: Diễn Trường, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Lâm, Diễn Thành, Diễn Kim, thị trấn Diễn Châu, Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lợi, Diễn Cát, Minh Châu, Diễn Phong, Diễn Hồng, Diễn Vạn, Diễn Kỹ, Diễn Xuân, Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Thái, Diễn Quảng, Diễn Hạnh

18:00 – 02:00 (ngày 11/6): Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Vạn, Diễn Cát, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Phúc, Diễn Kỹ, Diễn Vạn, Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Yên, Diễn Hoàng, Diễn Hồng, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Lộc

22:00 – 02:00 (ngày 11/6): Diễn kỹ, Diễn Hoa, Diễn Ngọc

Điện lực Nam Đàn

00:00 – 06:00: ĐZ 373 E15.43, ĐZ 475 E15.15

06:00 – 19:00: ĐZ 471E15.15, ĐZ 373E15.15

07:00 – 09:00: Trạm 4AC ĐZ 371 E15.15

09:00 – 11:00: Trạm 4B ĐZ 371 E15.15

15:00 – 18:00: Trạm Thép Hoàng Nam ĐZ 373 E15.43

19:00 – 23:59: ĐZ 371 E15.15

Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

07:00 – 23:55: Nghĩa Hoà, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đức, Nghĩa An, TX Thái Hoà, Quang Tiến, Nghĩa Tiến, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên, Nghĩa Tân, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Yên, Nghĩa Sơn, Nghĩa Minh, Bãi Trành, Nghĩa Thuận, Nghĩa Lộc, Đông Hiếu, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đồng Tâm, Long Sơn, Nghĩa Bình, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, UB Thị Trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Hội

07:00 – 12:00: Khối Quyết Thắng, Hoà Hiếu

08:00 – 23:55: Quỳnh Tam, Tân Sơn, TĐTNXP 6

Điện Lực Hưng Nguyên

05:00 – 15:00: TTHN, Hưng Thái, Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Xá, Hưng Long, Hưng Đạo, Nam Cát

07:00  – 12:30: Hưng Lợi, Hưng Thịnh, Hưng Phúc, Hưng Châu, Hưng Nhân

Điện lực Nghi Lộc

05:00 – 09:00: TBA Nghi Diên 7 Đz 373E15.1

05:30 – 13:00: TBA Nghi Hợp 2 Đz 478E15.8

09:00 – 12:00: TBA Nghi Quang 1 Đz 480E15.8

Điện lực Quỳ Châu

08:00 – 12:00: Xã Quang Phong, Cắm Muộn

11:00 – 18:00: Xã Đồng Văn, Thông Thụ, Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuận, Châu Thắng, Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm, Tà Sỏi

17:00 – 21:00: Huyện Quế Phong và 3 xã của huyện Tương Dương: Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông

Điện Lực Quỳ Hợp

05:00 – 21:00: Một số khu vực ở Quỳ Hợp

20:30 – 00:00 (ngày 11/6): Một số khu vực ở Quỳ Hợp

Điện lực Quỳnh Lưu

05:30 – 15:00: Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, An Hòa, Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Phương, Quỳnh Tân, Quỳnh Trang, Quỳnh Thiện, Quỳnh Lộc, Quỳnh Vinh, Tân Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thạch, Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên

15:00 – 23:59: Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên, Quỳnh Lộc, Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang, Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ

15:00 – 02:30 (ngày 11/6): Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập    

15:00 – 23:59: Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Giang, Quỳnh Diện, Quỳnh Thọ

17:00 – 23:30: Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Thiện, Mai Hùng

19:00 – 02:30 (ngày 11/6): Một số khu vực phường, xã: Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn

Một số doanh nghiệp ở Nghệ An đang phải đối mặt với những khó khăn trong sản xuất do thiếu điện. Ảnh: QH

Điện lực Thanh Chương

05:30 – 13:30: Các xã Thanh Hương, Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Đức, Thanh Nho, Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Phong Thịnh, Thanh Hòa

13:30 – 20:30: Các xã và thị trấn Thanh Lĩnh, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thủy, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hương, Thanh Thịnh

20:30 – 00:30 (ngày 11/6): Các xã Thanh Phong, Thanh Đồng, Đại Đồng, Thanh Ngọc, thị trấn Thanh Chương, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Khai, Xuân Tường, Ngọc Sơn, Thanh Yên, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Giang

Điện lực Tương Dương

06:00 – 11:00: Các xã và thị trấn Thạch Giám, Tam Thái, Tam Hợp, Tam Đình, Tam Quang

10:00 – 23:59: Thị trấn Thạch Giám, các xã Xá Lượng, Lượng Minh, Yên Na

Điện lực Tân Kỳ

06:00 – 23:45: Các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Tân Phú, Nghĩa Hoàn, Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Long, Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng, Bài Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Kỳ Tân

Điện lực TP. Vinh

05:30 – 08:30: Vinh Tân, Quang Trung

06:00 – 10:30: Quán Bàu, Hà Huy Tập, Lê lợi, Hưng Bình

07:00 – 08:00: Đông Vĩnh, Cửa Nam, Hưng Đông, Lê Lợi, Đội Cung, Cửa Nam, Quang Trung

08:00 – 10:00: Lê Lợi, Quán Bàu, Hà Huy Tập, Hưng Bình

10:00 – 11:30: Nghi Phú, Nghi Ân, Nghi Kim

10:00 – 11:00: Bến Thủy

11:30 – 13:30: Trung Đô, Nghi Xuân, Hưng Dũng, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Hòa

13:30 – 15:00: Trung Đô, Hồng Sơn, Trường Thi, Hưng Bình, Lê Mao

16:00 – 17:00: Hưng Bình, Trương Thi, Hưng Phúc

17:00 – 18:00: Hưng Bình, Hà Huy Tập

18:00 – 19:00: Trung Đô, Bến Thủy, Hưng Dũng, Trường Thi, Hưng Hòa

19:00 – 20:00: Trung Đô, Vinh Tân, Hồng Sơn, Cửa Nam

20:00 – 21:00: Cửa Nam, Đội Cung, Trung Đô, Bến Thủy

21:00 – 22:00: Đông Vĩnh, Lê Mao, Quang Trung, Hưng Bình, Trường Thi, Hưng Phúc, Hưng Dũng

Điện lực Yên Thành

06:00 – 12:00: Đại Thành, Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Lý Thành, Minh Thành, Liên Thành Bảo Thành, Sơn Thành, Viên Thành, Long Thành, Nam Thành, Vĩnh Thành, Khánh Thành Xuân Thành, Phúc Thành, Văn Thành, Tăng Thành, Thị Trấn, Hoa Thành Đồng Thành, Tăng Thành, Văn Thành, Thị Trấn, Tăng Thành

11:00 – 19:00: Xuân Thành, Thị Trấn, Tăng Thành, Hoa Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Hợp Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Lăng Thành, Mã Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Tân Thành Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành

18:00 – 23:59: Bắc Thành, Trung Thành, Nam Thành, Liên Thành, Khánh Thành, Công Thành, Mỹ Thành Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành

3. Lịch cắt điện ở Bắc Ninh:

Điện lực TP. Bắc Ninh

05:00 – 07:00: KH sau TBA Lê Văn Thịnh 4 – phường Suối Hoa

07:00 – 08:30: KH sau TBA Khu 10A – phường Đại Phúc

08:30 – 10:00: KH sau TBA TT Thủy Lợi 1 – phường Đại Phúc

10:00 – 12:00: KH sau TBA Xóm 2+3 Đại Phúc – phường Đại Phúc

13:30 – 15:00: KH sau TBA KGD Đại Phúc – phường Đại Phúc

15:00 – 17:00: KH sau TBA Xóm 5+7 Đại Phúc – phường Đại Phúc

Điện lực Quế Võ

05:00 – 06:30: Thôn Đồng

06:30 – 08:00: Thôn Thủy

08:00 – 09:30: Thôn Mão

09:30 – 11:00: Thôn Mão

Điện lực Yên Phong

06:30 – 09:00: Công ty HS

08:30 – 11:00: Công ty Pocons Vina

15:00 – 17:00: TBA Phúc Kiên, Phúc Kiên 2

Điện lực Tiên Du

08:00 – 14:00: Công ty Ojitex

08:00 – 08:00 (ngày 11/6): Một phần KCN VSIP Bắc Ninh

4. Lịch cắt điện ở Hải Phòng:

Điện lực Lê Chân

Đường Thiên Lôi bị cắt điện vào cắt khung giờ: 06:00 – 18:30, 06:00 – 08:00, 16:00 – 18:30

Điện lực An Dương

06:30 – 11:30: Cắt CDPT 471-7/TC Cái Tắt + Cắt CDPT 471-7/09 nhánh B. Quán Vĩnh lộ 486E2.2 – An Dương, CDPT 331-3/TC Bờ Hồ lộ 374E2.2 – An Dương

Điện lực Kiến An

06:00 – 17:00: Phường Văn Đẩu

Điện lực Tiên Lãng

09:00 – 17:00: Các xã Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Tiên Minh, Đoàn Lập, Cấp Tiến, Bạch Đằng, thị trấn Tiên Lãng

16:00 – 22:00: Thị trấn Tiên Lãng, Công ty CPBBD

Điện lực An Lão

01:00 – 05:00: Quốc Tuấn, Tân Viên – An Lão

01:00 – 05:00: Xã An Tiến, TT Trường Sơn – An Lão

16:00 – 23:30: Xã Mỹ Đức, An Thọ – Huyện An Lão

Điện lực Vĩnh Bảo

06:00 – 11:00: KH TBA An Hòa 4, KH TBA Cộng Hiền 3, KH TBA Vĩnh Phong 4

Điện lực Dương Kinh

08:00 – 20:00: Một phần khu vực Hòa Nghĩa, Anh Dũng, Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng

5. Lịch cắt điện ở Hà Tĩnh:

Điện lực Cẩm Xuyên

06:30 – 11:00: Cẩm Huy, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Huy, Cẩm Quang

Điện lực Đức Thọ

05:00 – 10:00: Xã Đức Tùng

05:30 – 07:00: Bưu điện

Điện lực Hương Khê

05:00 – 11:30: Xã Điền Mỹ, Hà Linh

05:00 – 07:00: Thôn Phú Yên, xã Phú Gia

Điện lực Hương Sơn

05:00 – 11:00: Xã Sơn Lĩnh, Sơn Hồng

Điện lực TP. Hà Tĩnh

06:30 – 10:20: Công ty Hoàng Hà

06:30 – 09:30: Nội bộ xăng dầu Hà Tĩnh, nội bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, nội bộ Sở Công thương

06:30 – 11:30: Nội bộ Trung tâm viễn thông Hà Tĩnh (TT Bưu điện 1)

09:15 – 11:30: Mitraco, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Nhà nước

14:00 – 17:30: Ngân hàng Ngoại thương, Bưu điện 2(VNPT), cục thuế cũ, Liên đoàn lao động, khách sạn Đại Bàng

Điện Lực Kỳ Anh

05:00 – 08:00: NR Kỳ Bắc thuộc ĐZ 373E18.3

Điện lực Lộc Hà

05:00 – 17:30: Các TBA Băng Băng, Hộ Độ 7, Chiếu Sáng 1, Xăng Dầu Mai Phụ, Sạc Pin Mai Phụ

Điện lực Thạch Hà

06:00 – 11:00: Xóm K19 TBA Thạch Vĩnh 10 ĐZ 3725E18.1

Điện lực Vũ Quang

05:30 – 11:30: Thôn Cao Phong, Quang Tân, xã Đức Lĩnh

14:00 – 17:30: Thôn Cửa Lĩnh , thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh