Học phí một trường tiểu học tư thục Hà Nội 500 triệu đồng/năm

Học phí bậc tiểu học ở nhiều trường tư tại Hà Nội dao động từ 30 – 60 triệu đồng/năm học. Trong khi, nếu theo học chương trình tú tài quốc tế IB (đối với học sinh khối 1), có trường mức học phí lên tới 500 triệu đồng/năm học.

Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội có mức học phí 30 triệu/năm học (tương đương 3 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, ngay khi muốn xét tuyển vào trường, phụ huynh cần phải nộp khoản lệ phí hồ sơ và đánh giá năng lực 500.000 đồng; phí ghi danh 2 triệu đồng.

Ngoài học phí, trường cũng cung cấp những chương trình bổ trợ nâng cao như tiếng Anh, thể thao, kỹ năng sống, sự kiện, chương trình trải nghiệm sáng tạo… với mức chi phí 5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, chưa tính các khoản phí dịch vụ khác như bán trú, đưa đón, trông ngoài giờ hay các khoản phí đầu năm, phí học phẩm, học liệu, bảo hiểm, đồng phục… phụ huynh thực tế cần phải đóng khoảng 80 triệu đồng/năm học cho các loại học phí.

Tương tư, tại Hệ thống giáo dục Lômônôxốp, ngoài học phí cơ bản 40 triệu đồng/năm học, phụ huynh cần phải đóng thêm 25 triệu/năm học phí tiếng Anh chuyên gia nếu theo học lớp tăng cường tiếng Anh OEA (gồm 10 tiết/tuần, trong đó có 6 tiết chuyên gia) hoặc 4,5 triệu/năm học phí tiếng Anh chuyên gia nếu theo học lớp tăng cường tiếng Anh (7 tiết/tuần – trong đó có 2 tiết chuyên gia).

Như vậy, mức thực tế phụ huynh cần đóng khoảng 44,5 – 65 triệu đồng/năm học cho các loại học phí.

Trong khi đó, các trường TH&THCS FPT Cầu Giấy, Tiểu học và THCS Pascal hay Trường Liên cấp Newton có học phí khoảng 60 – 80 triệu đồng/năm học.

Nhiều trường có mức học phí lên tới 150 triệu đồng/năm học như Trường Tiểu học, THCS & THPT Nguyễn Siêu, Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring, Trường Phổ thông liên cấp Olympia…

Riêng Trường Phổ thông liên cấp Olympia, nếu theo học chương trình tú tài Quốc tế IB (đối với khối 1), mức học phí có thể lên tới 500 triệu đồng/năm học.

Học phí các trường tiểu học tư tại Hà Nội năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau:

Tên trường

Học phí

Các khoản phí khác

Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội

– 30 triệu đồng/năm học

– Phí ghi danh: 3 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 3 triệu đồng

– Chương trình bổ trợ nâng cao (tiếng Anh, thể thao, kỹ năng sống, sự kiện, STEM): 5 triệu đồng/tháng

Trường Tiểu học Lômônôxốp

– Lớp tăng cường tiếng Anh: 40 triệu đồng/năm học, học phí TA chuyên gia: 4,5 triệu đồng/năm học

– Lớp tăng cường tiếng Anh OEA: 40 triệu đồng/năm học, học phí TA chuyên gia: 25 triệu đồng/năm học

– Phí phát triển trường: 2,5 triệu

Trường TH&THCS FPT Cầu Giấy

– 57 – 69 triệu đồng/năm học

– Phí giữ chỗ: 2 triệu đồng

– Phí nhập học: 2 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 4 triệu đồng

Tiểu học và THCS Pascal

– Hệ bán quốc tế: 59 triệu đồng/năm học

– Hệ Cambridge (Anh): 67 triệu đồng/năm học

– Hệ Anh – ICT: 67 triệu đồng/năm học

– Phí giữ chỗ: 12 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 12 triệu đồng

– Các khoản tạm thu đầu năm: 2,7 triệu đồng

Trường Liên cấp Newton

– Lớp 1,2: 67 – 79 triệu đồng/năm học

– Lớp 3,4,5: 69 – 85 triệu đồng/năm học

– Phí giữ chỗ: 12 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 10 triệu đồng

Trường Tiểu học, THCS & THPT Nguyễn Siêu

– 95 – 150 triệu đồng/năm học

Trường Phổ thông liên cấp Hanoi Adelaide School

– 105 triệu đồng/năm học

– Phí dự tuyển: 2 triệu đồng

– Phí ghi danh: 5 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 3 – 12 triệu đồng

Trường Liên cấp Việt – Úc Hà Nội

– Tiểu học Cambridge Primary: 136,5 triệu đồng/năm học

– Tiểu học ESL: 104,16 triệu đồng/năm học

– Phí ghi danh: 1,05 triệu đồng

– Phí giữ chỗ: 10,5 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 3 triệu đồng

Trường Phổ thông liên cấp Olympia

– Chương trình song ngữ: 159 triệu đồng/năm học

– Chương trình tú tài Quốc tế IB (khối 1): 500,55 triệu đồng

– Phí ghi danh: 3,15 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 18 triệu đồng

Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring

– Tiểu học song ngữ: 159,68 triệu đồng/năm học

– Phí ghi danh, khảo sát năng lực và xếp lớp: 2 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 15 triệu đồng