Học phí loạt trường THCS tư Hà Nội, chỉ phí giữ chỗ có nơi 15 triệu đồng

Năn 2023 – 2024, nhiều trường THCS tư ở Hà Nội có học phí từ 100 – 200 triệu đồng/năm, chưa bao gồm các khoản chi phí khác. Trong đó, có trường chia thành các hệ, mức học phí lên tới vài trăm triệu đồng.

Một số trường THCS tư ở Hà Nội có mức học phí dưới 50 triệu đồng/năm học như Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội, Trường THCS & THPT M.V Lômônôxốp, Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh…

Tuy nhiên, ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần phải đóng thêm nhiều khoản chi phí khác khi con theo học tại trường.

Ví dụ, học phí bậc THCS của Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội dao động từ 20 – 25 triệu đồng/năm học tùy từng khối, song phụ huynh cần đóng thêm 3 triệu đồng/tháng cho các chương trình bổ trợ nâng cao tiếng Anh, thể thao, kỹ năng sống, tin học… hay 500.000 đồng/tháng cho các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tham quan dã ngoại tổ chức hàng tháng bên ngoài trường. Ngoài ra, trường cũng thu 2,5 triệu đồng/kỳ học phí chuyên.

Như vậy, không tính các chi phí khác như bán trú, tiền ăn trưa, xe bus, bảo hiểm, đồng phục… phụ huynh sẽ phải đóng khoảng 60 – 70 triệu đồng/năm học.

Hay tại Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, ngoài học phí 45 triệu đồng/năm học, trường cũng đưa ra mức học phí đóng thêm lớp tăng cường Toán là 1 triệu đồng/tháng, lớp tăng cường Toán – Anh là 1,5 triệu đồng/tháng, lớp tăng cường tiếng Anh: 1,5 triệu đồng/tháng.

Những trường chia thành các hệ Bán quốc tế, Cambridge (Anh) hay Song ngữ (Mỹ) sẽ có mức học phí lên tới vài trăm triệu đồng như: Trường Phổ thông liên cấp Hanoi Adelaide School, Trường Liên cấp Việt – Úc Hà Nội, Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring…

Dưới đây là học phí bậc THCS tại một số trường tư tại Hà Nội năm học 2023-2024:

Tên trường

Học phí

Các khoản phí khác

Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội

– 20 – 25 triệu đồng/năm học

– Phí ghi danh: 3 triệu đồng

– Chương trình bổ trợ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo: 2,8 – 3,5 triệu đồng/tháng

– Học phí chuyên: 0,5 – 1 triệu đồng/tháng

Trường THCS & THPT M.V Lômônôxốp

– 40 triệu đồng/năm học

– Lớp tăng cường Tiếng Anh học thuật theo chương trình liên kết với OEA Việt Nam: 25 triệu đồng/năm học

– Lớp học bổ trợ 2 tiết tiếng Anh/tuần do GV nước ngoài giảng dạy: 4,5 triệu đồng/năm học

– Lớp chọn, lớp Ngoại ngữ 2 tiếng Đức, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc: 2 triệu đồng/năm học

– Lớp chuyên đặc biệt: 3,5 triệu đồng/năm học

Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn

– 45 triệu đồng/năm học

– Học phí đóng thêm lớp tăng cường Toán: 1 triệu đồng/tháng

– Lớp tăng cường Toán – Anh: 1,5 triệu đồng/tháng

– Lớp tăng cường tiếng Anh: 1,5 triệu đồng/tháng

– Phí giữ chỗ: 3 triệu đồng

– Các khoản phí khác: 5,2- 5,7 triệu đồng/năm học

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh

– 45,5 triệu đồng/năm học

– Khoản thu khi ghi danh: 17,95 triệu đồng

– Học phí lớp Tiếng Anh do người nước ngoài giảng dạy: 0,9 – 1,1 triệu đồng/tháng

– Học phí lớp CCLC/NKA/NKT: 0,5 triệu/tháng

Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu

– Hệ chuẩn: 44 – 55 triệu đồng/năm học

– Hệ Tiếng Anh chất lượng cao: 59 – 73 triệu đồng/năm học

– Hệ Song ngữ: 99 – 130 triệu đồng/năm học

 –

Trường TH&THCS FPT Cầu Giấy

– 61 – 70 triệu đồng/năm học

– Phí giữ chỗ: 2 triệu

– Phí nhập học: 2 triệu

– Phí phát triển trường: 4 triệu/năm học

Tiểu học và THCS Pascal

– Hệ bán quốc tế: 61 triệu đồng/năm học

– Hệ Cambridge (Anh): 79 triệu đồng/năm học

– Hệ Anh – ICT: 79 triệu đồng/năm học

– Phí giữ chỗ: 12 triệu đồng

– Phí hỗ trợ phát triển trường: 8 – 10 triệu đồng

– Các khoản tạm thu đầu năm: 2,85 triệu đồng/năm học

Trường Liên cấp Newton

– Hệ Bán Quốc tế: 69 – 73 triệu đồng/ năm học

– Hệ Cambridge (Anh): 87 – 95 triệu đồng/năm học

– Hệ Song ngữ (Mỹ): 119 – 127 triệu đồng/năm học

– Phí giữ chỗ: 12 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 10 – 12 triệu đồng

– Các khoản thu đầu năm: 2,8 triệu đồng

Trường Tiểu học, THCS & THPT Nguyễn Siêu

– 65 – 115 triệu đồng/năm học

 –

Trường Phổ thông liên cấp Hanoi Adelaide School

– 105 triệu đồng/năm học

– Phí dự tuyển: 2 triệu đồng

– Phí ghi danh: 5 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 12 triệu đồng

Trường Liên cấp Việt – Úc Hà Nội

– Hệ Cambridge & ESL: 149,8 triệu đồng/năm học

– Phí giữ chỗ: 10,5 triệu đồng

– Phí ghi danh: 2,1 triệu đồng

– Các khoản phí khác: khoảng 10 triệu đồng

Trường Phổ thông liên cấp Olympia

– CT Song ngữ: 181 triệu đồng/năm học

– Phí giữ chỗ: 15 triệu đồng

– Phí phát triển trường: 18 triệu đồng/năm học

Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring

– THCS Song ngữ: 183,2 – 192,4 triệu đồng/năm học

– Phí ghi danh: 2 triệu đồng/lần

– Phí phát triển trường: 15 triệu đồng/năm học