Điểm tín dụng bao nhiêu để đủ điều kiện để tái cấp vốn?

Tái cấp vốn (refinance) không chỉ là vấn đề điền vào mẫu đơn mở hồ sơ, mà cũng cần phải đủ điều kiện cho khoản vay mới với điểm tín dụng (credit score) phù hợp, theo Bankrate.

Điểm tín dụng cần thiết để tái cấp vốn?

Điểm tín dụng cần để tái cấp vốn tùy thuộc vào từng công ty hay ngân hàng cho vay thế chấp. (Hình minh hoạ: FREDERIC J BROWN/AFP via Getty Images)

Điểm tín dụng cần để tái cấp vốn tùy thuộc vào từng công ty cho vay thế chấp, hoàn cảnh cá nhân và loại tái cấp vốn. Nói chung, có thể thực hiện tái cấp vốn thế chấp truyền thống với điểm tín dụng 620 và các khoản tái cấp vốn FHA với những người có điểm tín dụng vào khoảng giữa 500.

Tuy nhiên, “điểm tín dụng tối thiểu rất khác nhau tùy theo các điều kiện tín dụng chung trong thị trường thế chấp nhà ở,” Matt Hackett, trưởng bộ phận thế chấp tại Equity Now, một công ty cho vay có trụ sở tại New York, cho biết.

Loại tái cấp vốn và tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI), cũng có thể ảnh hưởng đến mức điểm tín dụng cần có.

“Thông thường, nếu điểm tín dụng từ 620 đến 639, thì người vay sẽ cần DTI dưới 45%,” Ben Allred, chuyên viên cho vay của Waterstone Mortgage ở Gilbert, Arizona, cho biết. “Tuy nhiên, nếu không có điểm FICO tốt, họ vẫn có thể được chấp thuận thông qua một chương trình tín dụng phi truyền thống.”

Ngay cả với tỷ lệ DTI thấp hơn, người đi vay vẫn cần cải thiện điểm tín dụng của mình nếu họ muốn thực hiện một loại tái cấp vốn đặc biệt, chẳng hạn như “cash-out refi.”

Cuối cùng, không dễ để xác định chính xác điểm tín dụng cần có trừ khi kiểm tra và được công ty cho vay đánh giá hồ sơ, Hackett nói.

Điểm tín dụng cho tái cấp vốn truyền thống

Tái cấp vốn truyền thống là một trong những loại phổ biến nhất. Người đi vay sẽ cần điểm tín dụng tối thiểu là 620 để tái cấp vốn cho khoản vay của mình. Mặc dù, với mức điểm đó, họ sẽ cần tỷ lệ nợ trên thu nhập từ 36% trở xuống. Nếu họ có điểm tín dụng cao hơn, họ có thể tái cấp vốn với tỷ lệ DTI cao hơn.

Điểm tín dụng cho tái cấp vốn jumbo

Khoản vay jumbo là một loại khoản vay không phải tuân thủ nhiều yêu cầu, bao gồm điểm tín dụng phù hợp tối thiểu là 620. Tuy nhiên, vì rút nhiều tiền hơn với khoản vay jumbo, nên phải vẫn cần có điểm tín dụng tốt, thường là 720 hoặc thậm chí cao hơn.

Điểm tín dụng cho tái cấp vốn FHA

Dù rằng có thể tái cấp vốn cho khoản vay FHA với cùng số điểm tín dụng tối thiểu cần để có được một khoản vay: 580. Tuy nhiên, nếu đã đủ điều kiện để được tái cấp vốn hợp lý hóa FHA, người đi vay có thể hoàn toàn được bỏ qua yêu cầu này.

Điểm tín dụng cho tái cấp vốn VA

Bộ Cựu Chiến Binh (VA) không đặt ra yêu cầu về điểm tín dụng tối thiểu đối với các khoản thế chấp mà họ hỗ trợ, bao gồm cả các khoản tái cấp vốn. Tuy nhiên, không phải công ty cho vay nào cũng sẵn sàng tái cấp vốn cho khoản vay VA mà không xét đến điểm tín dụng.

Điểm tín dụng cho tái cấp vốn USDA

Giống như chương trình cho vay VA, các khoản vay USDA không có yêu cầu về điểm tín dụng tối thiểu.

Điểm tín dụng cho tái cấp vốn bằng tiền mặt

Điểm tín dụng thấp nhất có thể có để tái cấp vốn bằng tiền mặt là 640. Với điểm cao hơn, sẽ có thể rút nhiều tiền hơn, tùy thuộc vào mức vốn chủ sở hữu đã được tích luỹ.

Làm thế nào để cải thiện điểm tín dụng

Cải thiện điểm tín dụng trước khi tái cấp vốn là một chặng đường dài hướng tới việc làm cho hồ sơ đăng ký vay mạnh hơn. Một trong những cách tốt nhất để nhanh chóng tăng điểm là giải quyết tỷ lệ sử dụng tín dụng. Allred và Hackett cho biết, hãy tập trung vào việc trả bớt nợ sao cho sử dụng ít hơn 30% khoản tín dụng hiện có của mình.

Ngoài ra, hãy bắt đầu hoặc tiếp tục thanh toán hóa đơn đúng hạn. Khi chuẩn bị tái cấp vốn, Hackett đề xuất một “khoảng thời gian yên tĩnh” không có mở tín dụng mới trong vòng 90-120 ngày trước khi đăng ký và lên danh sách các công ty cho vay tiềm năng để yêu cầu tái cấp vốn đều diễn ra trong một khung thời gian ngắn, giúp giảm bớt tác động đến điểm tín dụng.

Nói chung, hãy luôn lưu ý đến điểm tín dụng. Bằng cách thường xuyên theo dõi điểm số, người đi vay sẽ xử lý tốt bất kỳ thông tin không chính xác nào trước khi cần đăng ký khoản vay, bao gồm cả tái cấp vốn.